Isis Casamiquela
Directora del T Art Centre
Conducció poètica i literària

Margarita Montagud
Presidenta
Responsable dels edificis

Josep Casamiquela
Tresorer
Coordinador
Assesor d'arts plàstiques

Aureliano Agudo
Secretari
Assessor, col·laborador i patrocinador

Rafael Méndez
Assessor de escenografia

Peter Van der Zee

Assessor i col·laborador en l'àmbit d'audiovisuals i noves tecnologies

Sergi Fecé
Assessor i col·laborador en l'àmbit de producció musical